Vážení partneři, kolegové, přátelé,

po téměř 30letech práce v oblasti Executive Search, z toho 19 letech samostatné činnosti v této oblasti, jsem se rozhodl, že nadešel vhodný čas, abych své aktivity přerušil a v budoucnu se tak více věnoval své rodině a koníčkům.

Chtěl bych Vám všem proto v tuto chvíli poděkovat za Vaši spolupráci a profesionální přístup k ní.

Rád bych Vám do dalšího období také popřál hodně zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů a ať se Vám vše daří tak, jak si představujete.

Pro případné kontakty zůstává nadále v platnosti má e-mailová adresa milan zavináč hoidar tečka cz případně hoidar zavináč seznam tečka cz , jakož i dosavadní mobilní telefonní číslo.

Milan Hoidar


Dear partners, colleagues, friends,

After almost 30 years of working in the field of Executive Search, including 19 years of independent work in this field, I decided that the time had come to interrupt my activities and focus more on my family and hobbies in the future.

Therefore, I would like to thank all of you at the moment for your cooperation and professional approach to it.

I would also like to wish you good health, satisfaction and work success for the next period and may everything go as you imagine.

For possible contacts, the e-mail address milan at hoidar dot cz or hoidar at seznam dot cz remain valid, as well as the current mobile phone number.

Milan Hoidar